WAT BETEKENT DE VERHOGING ODE & BELASTING VOOR U?

De ODE is een heffing op het verbruik van elektriciteit en aardgas die dient ter financiering van de met de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) samenhangende kasuitgaven. Bij het afsluiten van het regeerakkoord zijn voor 2020 ex-ante-kasuitgaven voor de SDE++ geraamd van €2411 miljoen . Voor 2019 waren de ex-ante geraamde kasuitgaven €1730 miljoen. Een stijging van €681 miljoen.

In het per 17-12-2019 aangenomen wetsvoorstel Wijziging Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord is een zeer forse tariefverhoging van de Opslag duurzame energie- en klimaattransitie (ODE) 2020 opgenomen. Zowel voor de verbruiksschijf 10.000 tot 50.000 kWh (kleine MKB) als > 10 miljoen kWh wordt een tariefstijging van circa 34% opgelegd, terwijl de verbruiksschijf ertussen (50.000 tot 10 miljoen kWh) wordt geconfronteerd met een tariefstijging van 177%. In deze verbruiksschijf bevindt zich het grootste deel van grootzakelijke elektriciteit!

Powered by © 2020 Enform. All Rights Reserved.

ODE & ENERGIEBELASTING

Jaarverbruik

* is verplicht

Menu